Cookies

 1. Provozovatel Nanopharma, a.s., se sídlem Nová 306, Pardubice 503 09, IČ 28448898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3160, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení (dále jen „Správce“), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách za účelem poskytnutí relevantního obsahu;

  2. fungování webových stránek.

 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@nfibrecare.com. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

 6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

 8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  1. Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

  2. Facebook Inc., Menlo Park, California, USA

 9. Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

  1. https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

  2. https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

  3. https://www.facebook.com/policy.php

 10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  1. požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,

  2. vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,

  3. požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,

  4. v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,

  5. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

 11. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ Název Účel Expirace
marketingové datr facebook 920 dní
marketingové fr facebook 90 dní
marketingové sb facebook 730 dní
marketingové wd facebook 9 dní
marketingové _dsid Google re-targeting 8 dní
marketingové _ide Google re-targeting 180 dní
nutné woocommerce_cart_hash košík při ukončení relace prohlížení
nutné woocommerce_items_in_cart košík při ukončení relace prohlížení
nutné wp_woocommerce_session_{unikátní_hash} košík 2 dny
statistické _gat statistické údaje pro GA při ukončení relace prohlížení
nutné _gt_ct gopay 360 dní
nutné _icl_current_language informace o používaném jazyce 1 den
statistické _ga statistické údaje pro GA 2 roky
statistické _gid statistické údaje pro GA 24 hodin