Cookies

 1. Provozovatel Nanopharma, a.s., se sídlem Nová 306, Pardubice 503 09, IČ 28448898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3160, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení (dále jen „Správce“), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách za účelem poskytnutí relevantního obsahu;

  2. fungování webových stránek.

 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@nfibrecare.com. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

 6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

 8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  1. Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

  2. Facebook Inc., Menlo Park, California, USA

 9. Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

  1. https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

  2. https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

  3. https://www.facebook.com/policy.php

 10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  1. požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,

  2. vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,

  3. požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,

  4. v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,

  5. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

 11. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

TypNázevÚčelExpirace
marketingovédatrfacebook920 dní
marketingovéfrfacebook90 dní
marketingovésbfacebook730 dní
marketingovéwdfacebook9 dní
marketingové_dsidGoogle re-targeting8 dní
marketingové_ideGoogle re-targeting180 dní
nutnéwoocommerce_cart_hashkošíkpři ukončení relace prohlížení
nutnéwoocommerce_items_in_cartkošíkpři ukončení relace prohlížení
nutnéwp_woocommerce_session_{unikátní_hash}košík2 dny
statistické_gatstatistické údaje pro GApři ukončení relace prohlížení
nutné_gt_ctgopay360 dní
nutné_icl_current_languageinformace o používaném jazyce1 den
statistické_gastatistické údaje pro GA2 roky
statistické_gidstatistické údaje pro GA24 hodin