Zásady zpracování osobních údajů

Návštěvou našeho webu, přihlášením k odběru novinek a obchodních sdělení, registrací, nebo objednávkou nám poskytujete své osobní údaje. Jsme společnost Nanopharma, a.s., IČO: 28448898, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3160. Jsme správcem vašich osobních údajů – údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Slibujeme, že vaše údaje dostatečně chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vás touto stránkou informujeme o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, jaký k tomu máme důvod a jak s vašimi údaji nakládáme. Také vás níže informujeme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jak je můžete uplatnit.

Správce vašich osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů jsme my, společnost Nanopharma, a.s. V případě potřeby můžete správce kontaktovat na e-mailové adrese info@nfibrecare.com.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli vyřizovat vaše objednávky, usnadnit vám zadávání objednávek tím, že vás povedeme v evidenci jako registrovaného zákazníka, nebo vám zasílat povolená obchodní sdělení. Některé Vaše osobní údaje (tzv. cookies a jiné síťové identifikátory) slouží k tomu, aby se vám e-shop správně zobrazoval (např. si pamatoval jazyk dle vašeho prvotního nastavení v e-shopu).

Vaše osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním potřebujeme k tomu, abychom vám mohli posílat novinky, evidovat vás jako registrovaného zákazníka, zobrazovat vám správně e- shop.

 • Osobní údaje poskytnuté při objednávkách – EVIDENCE OBJEDNÁVEK

  Při vyplnění objednávky nám poskytujete osobní údaje v rozsahu: e-mail, celé jméno, telefon, adresa. Údaje využíváme pro zpracování objednávky, jak nám ukládá smlouva mezi námi a vámi. Ze zákona, především kvůli zákonným záručním lhůtám a běhu lhůt pro promlčení nároků, zpracováváme Vaše údaje v evidenci objednávek po dobu 6 let. Údaje z této evidence pak archivujeme v dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly, jak nám ukládá zákonná povinnost. Takto archivované údaje uchováváme po dobu 10 let.
  Abychom vám mohli objednané zboží doručit, předáváme nezbytné údaje našim dopravcům. Pro přepravu a logistické služby využíváme službu Skladon, která od nás získává Vaše osobní údaje potřebné pro zpracování dopravy Vaší objednávky. Z důvodu možných reklamací zpracováváme tyto údaje po dobu 5 let.

  Všechny tyto vaše osobní údaje tedy potřebujeme k plnění smlouvy anebo k plnění našich zákonných povinností.

 • Osobní údaje uživatelů – EVIDENCE REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ

  Vaše osobní údaje zpracováváme také v evidenci registrovaných uživatelů, a to v takovém rozsahu, v jakém nám informace se souhlasem sami poskytnete při registraci či úpravě profilu. Tuto evidenci využíváme zejména k usnadnění vašeho nákupu na e-shopu (např. vyplněním vašich údajů při zadávání objednávky) a k marketingovým účelům.

 • Osobní údaje uchovávané pro marketingové účely

  Vaše kontaktní údaje zpracováváme také pro marketingové účely. Údaje od vás získáváme vyplněním při objednávce, registraci nebo při přihlášení k odběru obchodních sdělení. Jejich odběr si můžete kdykoliv odhlásit.

  Pokud jste u nás již nakoupili, využíváme vaše údaje pro marketingové aktivity na základě našeho oprávněného zájmu a v souladu s příslušnými předpisy na ochranu spotřebitele. Pokud jste se k odběru obchodních sdělení přihlásili samostatně nebo v rámci registrace, používáme vaše údaje pro marketingové aktivity na základě uděleného souhlasu.
  Pro účely marketingu zpracováváme Vaše údaje po dobu 5 let od Vaší poslední objednávky, případně do odvolání souhlasu.

 • Cookies

  Pro správně zobrazení a provoz e-shopu a sběr analytických dat používáme cookies, a to i cookies třetích stran – společností Google a Facebook. V případě cookies, které nejsou nezbytné ke správnému provozu e-shopu, dáváte souhlas se jejich zpracováním prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče. Stejnou cestou, tj. změnou nastavení, můžete cookies i odmítnout. Tam, kde se naopak jedná o cookies nezbytné k provozu e-shopu, je zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracováváme pouze pro interní potřeby, a protože nezajišťujeme všechny služby, které bychom pro provoz našeho e-shopu potřebovali, spolupracujeme se třetími stranami, kterým poskytujeme Vaše osobní údaje.

V rámci objednávek jsou Vaše osobní údaje předávány přepravní službě Skladon, kterou provozuje společnost Central Warehouse Solution s.r.o. se sídlem náměstí J. A. Komenského 18, Brušperk, 739 44, IČO: 042533311

Abychom mohli měřit, jak se vám na našem e-shopu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používáme další poskytovatele služeb pro analytické účely. Jsou to:

Společnost Google a její software Google Analytics
Společnost Facebook a její software FB Pixel.

Informace, které zasíláme mailem, ať už jsou marketingového charakteru či souvisí s Vaší objednávkou, posíláme pomocí externí služby ActiveCampaign, kterou provozuje společnost ActiveCampaign LLC se sídlem 150 North Michigan Avenue, Suite 1230, Chicago IL 60601, USA.

ActiveCampaign službu provozuje plně v souladu s GDPR.

Poskytovatelem webhostingu pro náš e-shop, přes kterého proudí vaše data zadaná na eshopu k nám, je společnost WEDOS Internet a.s.

Kde data uchováváme?

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech společnosti WEDOS Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČO: 28115708. Zabezpečení datového centra je plně v souladu s GDPR a více informací lze dohledat přímo na webových stránkách společnosti.

Přístup k Vašim osobním údajům má pouze omezený počet lidí, pro něž je to vzhledem k náplni práce nezbytné. Jde především o zaměstnance řešící objednávky, reklamace a marketingové kampaně.

Jak nás můžete kontaktovat

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek ohledně ochrany Vašich osobních dat, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese: info@nfibrecare.com.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle naší URL adresy ;-)) a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@nfibrecare.com.

Máte právo na informace, které si právě teď čtete. 🙂

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám sdělíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo.

V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsme povinni uchovávat podle právních předpisů. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se
svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme, ledaže by nám to ukládal či dovolil zákon.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 01.09. 2018